DUYURULAR

Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Başvuru ve Değerlendirme İşlemi hk. (2018-2019)

15.08.2018

Önceki Öğrenmenin Tanımasına ilişkin Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin b fıkrasına göre hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Önceki Öğrenmenin Tanınmasına ilişkin Yönerge” kapsamında, daha önce kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinlikler, iş yeri deneyimleri ve akredite olmuş kuruluşlardan alınan sertifikaların tanınması için başvuruda bulunabilirler.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvurulara ilişkin başvuru ve değerlendirme takvimi  aşağıya çıkartılmıştır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

27 Ağustos-21 Eylül 2018

Başvuru (başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.)

24 Eylül - 05 Ekim 2018  

Başvurunun ilgili Bölüm başkanlığında kurulu olan “Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu” tarafından incelenmesi,   Bölüm Kurulu görüşünün alınması ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanarak  öğrencinin muafiyetinin USIS otomasyon sistemine işlenmesi

Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge için tıklayınız (YÖ-064)