DUYURULAR
İkinci Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olan Öğrenciler Hakkında Duyuru(Güncellendi)
25.01.2017

4 /10 / 2016 tarihli duyurumuzda belirtilen ‘‘ Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.’’ kararı gereğince öğrencilerimize kayıt silmeleri için 30 Kasım 2016 tarihine kadar süre verilip kaydı silinen öğrencilerin listeleri de 2016 yılı sonunda  Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bu durumda;

 

- Bahar yarıyılında kaydını sildiren öğrencilerimiz katkı paylarını kendileri ödeyecektir.

- Bahar yarıyılı’nda ilk defa (yeni öğrenci) kayıt yaptırıp da Enstitü’nün belirttiği tarihe kadar kaydını sildiren öğrenciler katkı payı ödemeyecektir.

 

Katkı payı borcu olan öğrencilerin listeleri aşağıda belirtilmiş olup,   2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına göre listelerde belirtilen tutarların YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait Ziraat Bankası Levent / İstanbul Girişimci Şubesi TR950001002250447846845473 no’ lu hesaba ödenerek, ödeme bilgilerine ilişkin dekontların  e-posta ile harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir. (2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıt işlemlerinizde sorun  yaşamamanız için bahar yarıyılı katkı payı ödemenizi yukarıda belirtilen hesaba yapmayınız.)

 

2015-2016 eğitim öğretim yılı katkı payı borcunuz öğrenci belgesi alma, kayıt sildirme, mezuniyet ve diğer işlemlerinizde karşınıza çıkacak olup, USIS ve GSIS sistemlerinde sorun yaşamamanız için listelerde belirtilen katkı payı borcunuzu ödemeniz gerekmektedir.

 

2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders seçen öğrencilerimizin güz yarıyılı katkı payı borç miktarları bahar yarıyılı ödemelerine eklenerek bankaya bildirilmiştir. (TC Kimlik Numaranız ile Tüm Ziraat Bankası ATM lerinden ödeme yapabilirsiniz.)

 

YTÜ dışındaki diğer Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli  olan ve üniversitemiz I.Öğretim Lisansüstü programlarında öğrenim gören Araştırma Görevlilerinin, görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumlarından (Personel Daire Başkanlığı veya bağlı oldukları Fakülte Sekreterliklerinden) alacakları Araştırma Görevlisi olduklarına dair yazıyı e-posta ile harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. (2015-2016 eğitim öğretim yılı için geçerlidir.)

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının;   ; 10 ve  11. maddelerinin 3. ve 2. fıkraları gereğince ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan I. Öğretim lisansüstü programlarında öğrenim gören Araştırma Görevlileri ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı paylarını kendileri ödemeleri gerekmektedir. (2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren)

 

2017-2018 eğitim öğretim yılında tarafınıza katkı payı borcu çıkmaması için, kayıtlı olduğunuz ikinci yükseköğretim programına devam etmek istemiyorsanız kaydınızı sildirmeniz ve  harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bilgilendirme e-postası atmanız gerekmektedir.

 

 2015- 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA KAYITLI OLANLAR  

 

 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA KAYITLI OLANLAR

 

2016-2  BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YENİ KAYIT YAPTIRIP İKİNCİ BİR YÜKSEKOĞRETİM PROGRAMINDA KAYITLI OLAN ÖGRENCİLER

 

 

04/10/2016  TARİHLİ DUYURU

 

İkinci Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olan Öğrenciler Hakkında Duyuru;

 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının;      11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ‘‘  Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.’’ hükmü gereğince katkı payı borcu olan öğrencilerin listesi aşağıya çıkartılmış (Lisans ve Lisansüstü ayrı ayrı)  olup,     2015-2016 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına göre listelerde belirtilen tutarların YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait Ziraat Bankası Levent / İstanbul Girişimci Şubesi TR950001002250447846845473 no’ lu hesabına  ödenerek, ödeme bilgilerine ilişkin dekontlarını e-posta ile harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. 

YTÜ dışındaki diğer Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli  olan ve Üniversitemiz I.Öğretim Lisansüstü  programlarında öğrenim gören Araştırma Görevlilerinin, görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumlarından (Personel Daire Başkanlığı veya  bağlı oldukları Fakülte Sekreterliklerinden) alacakları (Araştırma Görevlisi olduklarına dair) yazıyı e-posta ile harcbirimi@yildiz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. (2015-2016 eğitim öğretim yılı için geçerlidir.)

2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödeme bilgileri listeleri aşağıda belirtilmiş olup, listelerdeki öğrencilerimizin ve üniversitemize yeni kayıt yaptırıp ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerimizin 2016-2017 eğitim öğretim yılı katkı paylarını kendilerinin ödememeleri için ilk kayıt yerleri olan ilgili yükseköğretim programlarından kayıtlarını 30 Kasım 2016 tarihine kadar sildirmeleri gerekmektedir.

(2016-2017 eğitim öğretim yılına ait listeler daha sonra duyurulacaktır.)

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının;   ; 10 ve  11 inci maddelerinin 3’ üncü ve 2’ inci fıkraları gereğince ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan I. Öğretim lisansüstü  programlarında öğrenim gören Araştırma Görevlileri ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı paylarını ödemeleri gerekmektedir. (2016-2017 eğitim öğretim yılı)

 

Resmi Gazete İlanı

 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ-BAHAR YY LİSTELERİ (USİS SİSTEMİ  ) 

 

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ-BAHAR YY LİSTELERİ (GSİS SİSTEMİ)

 

>> Tüm Duyurular
.