DUYURULAR

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları hk.

18.09.2020

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Rektörlüğümüzün görüşleri doğrultusunda her bir sınıf bazında ders kaydı için 2 gün verilebilmesi için takvimde düzenleme yapılmış olup, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıt işlemleri 25 Eylül-04 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Ders Kayıt işlemlerinizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kılavuzu dikkatle inceleyiniz.

 

Ders Kayıt Kılavuzları için tıklayınız 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde Zorunlu Hazırlık Öğretimi alacak olanlar herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacaklardır. Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyuruları takip ediniz.

 

 

Ders Kaydı Randevu Günü

Sınıf/Yarıyıl

25-26 Eylül 2020                

4. sınıf öğrencileri

 

27-28 Eylül 2020                               

3. sınıf öğrencileri

 

29-30 Eylül 2020

2. sınıf öğrencileri

 

01 Ekim 2020                

Bağımsız Ders Kaydı (Bu tarihte tüm grup kriterleri kaldırılacak (I. Öğretim öğrencilerinin II. Öğretimden ders alması hariç) ve tüm öğrenciler ders seçimi yapabileceklerdir.)

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi: 02 Ekim 2020 (Saat:12:00’a kadar)

Sadece Ders Ekleme: 02 Ekim - 04 Ekim 2020 (02 Ekim 2020 saat 14:00’dan itibaren)

 

(Derse yazılımlar 01 Ekim 2020 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan dersler 02 Ekim 2020 tarihinde, Bölüm Başkanlıklarınca tespit edilerek en geç saat: 12.00'ye kadar bölüm web sayfasında ilan edilecek ve kuşak şeklinde açılan derslerin grup dağılımları yapılacaktır. 02 Ekim 2020 saat: 14.00 itibari ile tüm öğrencilere, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) USIS üzerinden SADECE ders ekleme hakkı verilecektir. Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.)

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 1. sınıf öğrencilerine, kayıtlı bulundukları bölümün ilgili yarıyılına ait 1.sınıf zorunlu dersleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca USIS Otomasyon Sistemine  otomatik olarak eklenir. Öğrenci eğitim planındaki seçimlik dersleri Bağımsız Ders kaydı günlerinde ekleyebilir ve isterse otomatik eklenen zorunlu derslerden çekilerek grup değişikliği yapabilir. Ancak zorunlu ders gruplarında yeterli kapasite olmaması durumunda bu ders/dersleri sistem üzerinden veya dilekçe ile alamaz. 

 

-  Üniversitemiz Senatosu’nun 01.09.2020 tarih ve 2020-06 sayılı toplantısında, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir. Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.