DUYURULAR

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin Yapılacak Ek Sınavlar

09.10.2021

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin Yapılacak Ek Sınavlar

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden 01.10.2021 tarihinde yapılan açıklama ve 04.10.2021 tarih ve 73154/75850160 sayılı yazı ile Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Sınav Haklarından Yararlanacakları Derslere İlişkin Değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

 

Bu yazı uyarınca ek sınavlardan önce kayıt silme yapılmayacak olup 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilere eğitim planında sorumlu olup almadığı ve başarısız olduğu tüm dersleriyle (hiç almadığı; alıp F0, FF, FD, DD notu ile kaldığı dersler) ilgili iki ek sınav hakkı verilecektir.

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında yapılacak ek sınavlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmektedir.

 

 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrenciler için 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Ek Sınav Takvimi için buraya tıklayınız. Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin tüm dersleri için 11-12 Ekim 2021 tarihlerinde ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler,  sınava girmek istediği derslerin listesi ve aynı seçmeli havuzundan fazladan almış olduğu derslerin silinmesi talebini içeren dilekçe ile kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunacaktır.
 • Ek sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin, ilgili yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Katkı payına ilişkin açıklama için buraya tıklayınız. Katkı ücretleri ve katkı payına ilişkin tüm duyurular için buraya tıklayınız.
 • Mezuniyet için eğitim planındaki başarısız olduğu tüm teorik dersler için öğrencilere, azami öğrenim süresini tamamladığı yarıyıldan sonraki 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılını kapsayacak şekilde iki ek sınav hakkı verilir.
 • Sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması, vb. nitelikteki tüm uygulamalı dersler için öğrencilere, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında 3 haftalık çalışma zamanı ayrılır, sonrasında ise iki ek sınav hakkı verilir.
 • Zorunlu staj çalışmasını yapacak öğrenciler, stajlarını başvurmaları durumunda ek sınav sonuna kadar tamamlayabilir.
 • Tamamlamadığı uygulamalı dersleri bulunan öğrencilerin bu derslerin telafisi için ilgili bölüm başkanlığınca dersin sınavını yapacak öğretim elemanına yönlendirilmesi, ek sınavlardan önce 3 haftalık bir çalışma takvimi belirlenecektir.
 • Uygulamalı derslerin telafileri dersin sınavını yapacak öğretim elemanları ile birebir yürütülecek olup bu dersler için ders kaydı yapılmayacaktır.
 • Uygulamalı derslerin telafisi ve ek sınavlar yüz yüze yapılacak olup yapılacak ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmeyecektir.
 • Eğitim planında sadece stajı kalan veya stajla birlikte başarısız dersleri nedeniyle ek sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek staj çalışmasını ek sınav döneminde tamamlayabilecektir.
 • 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı boyunca yapılan "ek sınav hakkını kullanmayan" (başarısız ders sayısı en fazla beş olan) öğrencilere ek sınav dönemi de kapsayacak şekilde dört yarıyıl ek süre verilecektir. Bu öğrenciler ek sınav hakkını kullanmak istemediğini belirten dilekçesi ile birlikte bu yarıyıl en fazla 5 derse kayıt yaptırabilecektir.
 • Azami öğrenim sürelerini tamamlayarak ek sınav ve ek süre haklarından yararlanacak öğrenciler için “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 22. maddesinin (b) fıkrasında geçen “Bir öğrencinin Bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.” hükmü uygulanmayacaktır.
 • Ek sınav başvurusu yapmayan öğrenciler bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilere ilişkin listeler

 

01.10.2021/09 gün ve sayılı YTÜ Senatosu ile kabul edilen "Yıldız Teknik Üniversitesi Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön lisans ve Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları"için tıklayınız. (15.10.2021 tarihinde ilan edilecektir.)