DUYURULAR

Yatay Geçiş başvurusunda istenilen Ders Planı hk.

13.07.2020

Kılavuzda yer alan ve başvuru için istenilen belgeler arasında yer alan Ders Planı ile ilgili aşağıdaki güncelleme yapılmıştır. 

Ders Planının onaylı örneğine erişilememesi durumunda Üniversitenin Bologna sisteminden alınan örneği de kabul edilerek yüklenen belge üzerinde yer alan link üzerinden ilgili birim tarafından doğrulama yapılabilecektir. Öğretim Planı yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında belgelemeleri gereklidir).