DUYURULAR
Yaz Okulu Açılmaması hk.
11.01.2017

Üniversitemiz Senatosu'nun 25.08.2016 tarih ve 2016/03-05 sayılı toplantısında,  "Üniversitemizde Yaz Okulu açılmamasına” ilişkin karar alınmıştır.

 

Ayrıca 12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile YTÜ Yaz Okulu Yönergesinin 15.maddesinde değişiklik yapılmış olup,  YTÜ öğrencileri,  Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden  veya YÖK tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alabilirler.  

 

Ayrıntılı bilgi için Yaz Okulu Yönergesine http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36 adresinden ulaşılabilir.

>> Tüm Duyurular
.