Yönetmelikler ve Yönergeler

1-YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (14.08.2016 tarih ve 29801 sayılı R.G.ile yayımlanan değişikliği içeren son hali) (YN-008)

 

2-YTÜ Yaz Okulu Yönergesi (03.07.2014 tarih ve 2014/4 Sayılı Senato ile Güncelleme) (YÖ-007)

 

3-YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi (26.01.2012 tarih ve 2012-1 sayılı Senato) (YÖ-014)

 

4-YTU Ders Esdegerlık ve Intıbak Esasları (25.08.2016 tarih ve 2016-03-22 sayılı Senato kararı ıle degısen son halı) (DD-009)

 

5-YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları (03.11.2016 gün ve 13 sayılı Senato kararı değişen son hali) (DD-008)

 

6-YTU Mezuniyet Sınav Esasları (16.04.2015 tarıh ve 2015-01-06 sayılı senato ile değişen son hali) (DD-015)

 

7-YTÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi (24.12.2015 tarıh ve 2015-04  sayılı Senato ile değişen son hali) (YÖ-005)

 

8-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (16.04.2015 tarıh ve 2015-01-32 Sayılı Senato ile Değişen Son Hali) (DD-007)

 

9-YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları (DD-014)

 

10-Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge (08.09.2011 Tarihli Senato Kararı) (YÖ-015)

 

11-YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar (25.08.2016 tarıh ve 2016-03-23 sayılı Senato kararı ıle degıstırılen son halı) (DD-013)

 

12-YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi (Güncelleme 19.06.2014 tarih ve 2014/03-13 Sayılı Senato) (YÖ-006)

 

13- YTÜ-Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar(25.08.2016-03-20 Senato kararı ıle degısen son halı) (DD-020)

 

14- YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri (DD-022)

 

16- YTÜ 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları(Üniversite Senato Kurulu: 11.11.2010 tarih, 2010/09-08) (DD-039)

 

17-YTÜ Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar (16.04.2015 tarih ve 2015-01-10 Senato ile değişen son hali) (DD-21)

 

18-Yuzde 10 a İlişkin Esaslar (16.04.2015 tarih ve 2015-01-04 sayılı Senato) (DD-040)

 

19- Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar (DD-042)

 

20-YTÜ Diploma, Diploma Yerine Geçerli Belge, Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları (DD-045)

 

21-YTÜ Denklik (Lisans  Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar (DD-052)

22-Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (YO-064) 

 

 

 

.