Yönetmelikler ve Yönergeler

1-Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı R.G. ve 08.01.2019 tarih ve 30649 sayılı R.G. ile ile yayımlanan değişikliği içeren son hali) (YN-008)
 
2-Yaz Okulu Yönergesi (06.12.2018 tarihli Senato kararı ile değişen son hali) (YÖ-007)
 
3-Özel Öğrenci Yönergesi (

09.05.2019/02-07 Senato kararı ile değişen son hali)

) (YÖ-014)
 
4-Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları (20.03.2019 tarihli Senato kararı ıle degısen son halı) (DD-009)
 
5-Ders Kayıt ve Seçim Esasları (20.03.2019 tarihli Senato kararı ile  değişen son hali) (DD-008)
 
6-Mezuniyet Sınav Esasları (09.11.2017 tarih ve 2017/07-13 sayılı Senato kararı ile değişen son hali) (DD-015)
 
7-Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi (24.12.2015 tarıh ve 2015-04  sayılı Senato ile değişen son hali) (YÖ-005)
 
8-Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (16.04.2015 tarıh ve 2015-01-32 Sayılı Senato ile Değişen Son Hali) (DD-007)
 
9-Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları (DD-014)
 
10-Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge (08.09.2011 Tarihli Senato Kararı) (YÖ-015)
 
11-Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar (25.08.2016 tarıh ve 2016-03-23 sayılı Senato kararı ıle degıstırılen son halı) (DD-013)
 
12-Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi (20.03.2019 tarihli Senato kararı ile değişen son hali) (YÖ-006)
 
13-Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar(12.04.2018 tarih ve 2018/02-10 sayılı Senato kararı ile kararı ıle degısen son halı) (DD-020)
 
14- Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri (DD-022)
 
15- 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları(Üniversite Senato Kurulu: 11.11.2010 tarih, 2010/09-08) (DD-039)
 
16- Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar (16.04.2015 tarih ve 2015-01-10 Senato ile değişen son hali) (DD-21)
 
17-Yuzde 10 a İlişkin Esaslar (16.04.2015 tarih ve 2015-01-04 sayılı Senato) (DD-040)
 
18- Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar (DD-042)
 
19- Diploma, Diploma Yerine Geçerli Belge, Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları (20.03.2019 tarihli Senato kararı ile değişen son hali)(DD-045)
 
20- Denklik (Lisans  Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar (DD-052)
21-Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (20.03.2019 tarihli Senato kararı ile değişen son hali) (YO-064) 
22-Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans Ve Önlisans Öğrencileri İçin 2547 Sayılı Yasanın 44.Maddesinin Uygulama Esasları (06.12.2018 tarihli senato kararı ile değişen son hali) (DD-054)
23-YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi (YÖ-031)
24-Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları (04.09.2018 tarihli senato) (DD-058)
25- 7143 Sayılı Af Kanununa Ilıskın Esaslar ve Basvuru Sonrası Islemler Takvımı (DD-059)
26- YTÜ Sınav Yönergesi (YÖ-075)