Sıkça Sorulan Sorular

Anahtar kelimeyi Ctrl+F ile arayabilirsiniz.
Ctrl ve F tuşlarına birlikte bastığınızda açılan ekranda aratmak istediğiniz anahtar kelimeleri sitemiz içinde aratabilirsiniz.
İLK KAYIT--- Üniversiteye ilk(yeni) kayıt işlemleri ne zaman başlar?
Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır.
İLK KAYIT--- E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?
 • Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 • Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yuksekogretim Kurulu Baskanligi' baslığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Universite E-Kayit' secenegini tıklayarak kayıt isleminin süresi icinde yapılmasi gerekir.
İLK KAYIT--- Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?
 • T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
 • Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
 • Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
 • Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,
 • ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.
İLK KAYIT--- E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?
ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.
İLK KAYIT--- E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?
Öğrenci özlük dosyası oluşturmak üzere, öğrenciden talep edilen evrakların kayıt kılavuzunda belirtilen tarihlere kadar teslim edilmesi gerekir.
İLK KAYIT--- Askerlik, tutukluluk, hastalık vs. nedeniyle mazeretli olanların ilk kayıtları nasıl kayıt yapılır?
ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde mazeretlerini belirten dilekçe ile başvurmaları durumunda kayıtları yapılarak, kayıt dondurma işlemi yapılır.
İLK KAYIT--- Aday ilk kayıt işlemlerini kendisi mi gerçekleştirmeli? (Yakını, anne, baba vs.)
 • Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda
 • 18 yasindan kucuk olan adaylarin kayitlari 1. Dereceden yakinlari tarafindan yapilabilir.
 • 18 yasindan buyuk olan adaylarin kayitlari noter onayli vekaletname ile kanuni temsilcileri tarafindan yapilabilir.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) kimler girer?
Üniversitemiz % 100 ve % 30 İngilizce programlarını kazanan öğrencilerin hazırlık sınavına girmeleri gerekir.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS)girmek zorunlu mu?
Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine en düşük seviyeden başlarlar.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir mi?
Hayır, düzenlenmez.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- İYS’den almam gereken not nedir?
İngilizce Hazırlık döneminden muafiyet için gereken puan 60 (CB)’dır. İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyet için gereken puan ise 70 (BB)’tir.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- Daha önce öğretim gördüğüm yükseköğretim kurumunda hazırlık sınavından başarılı oldum. Yine de İYS’ye girmeli miyim?
Evet. Diğer üniversitelerden alınan belgeler İngilizce Yeterlik Sınavı(İYS)için geçerli değildir.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- İYS’ye (İngilizce Yeterlilik Sınavı) eşdeğer sınavlar var mıdır? Eğer varsa, hazırlıktan muaf olabilmek ya da hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?
İYS’ye eşdeğer kabul edilen bazı sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar:
 • YDS : 60 TOEFL IBT: 72 PTE Akademik = 55 CAE = C CPE = C
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI--- İYS sonuç belgesi alabilir miyim?
Evet. Dilekçe ile başvurmanız durumunda İngilizce veya Türkçe hazırlanan belgenizi Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alabilirsiniz.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ders seçimi yapmalı mı?
Hayır yapmayacaklardır.
 • Lütfen aşağıdaki sorunun cevabını da okuyunuz!
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ders seçimi yapmasa da kullanıcı adı ve şifre almalı mı?
Evet.İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olduktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde ogrenci otomasyon sisteminde(USIS)ders secimi yapabileceklerdir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ilk defa alacaklar (http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) acilan ekranda yer alan kisisel bilgilerini girerek ögrencilikleri süresince sahip olacaklari ve kullanabilecekleri e-posta adresi ile kullanici adi ve sifresini alacaklardir.İlgili duyuru icin (tıklayınız)
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mı?
Hazırlık öğretiminde her dönem için en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır.
 • Heyet raporu ile belgelendirilen sağlık sorunlarından ve üniversitemizin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.
HAZIRLIK SINIFI--- Devamsızlık sınırını aşarsam İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girebilir miyim?
%80 devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler öğrenim gördükleri dönem sonunda yapılan İYS’ye giremezler. Bu öğrencilerin takip eden öğretim yılında yapılacak olan İYS’lere girme hakları mevcuttur.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfını güz döneminde geçtiğim takdirde, bahar döneminde ders seçimi yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. (Kullanıcı adı-şifre (Yeni(ilk) kayıtlı öğrenci için) ile ilgili soruya gidiniz.)
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfını güz döneminde geçtiğim takdirde, bahar döneminde ders seçimi yapmazsam ne olur?
Kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığı'na müracaat ederek izinli sayılabilirsiniz.
DÜZENSİZ (IRREGULAR) ÖĞRENCİ --- Kimler düzensiz(irregular)öğrencidir?
Hazırlık öğretimini güz dönemi sonu itibariyle başarıyla bitiren öğrenciler bahar yarıyılında ders seçimi yapabilirler. Bu tip öğrenciler dönemleri itibariyle düzensiz (irregular) olarak tanımlanmaktadır ve Öğrenci Otomasyon sisteminde (USIS) bahar yarıyılında 1. sınıf olarak görünürler.
DÜZENSİZ (IRREGULAR) ÖĞRENCİ--- Hazırlık sınıfını yarı dönemde geçerek bahar döneminde ders seçmemin avantaj ya da dezavantajları var mı?
Avantaj ya da dezavantajları öğrenci tarafından değerlendirilmelidir. Bahar derslerini güz derslerinden önce seçmek durumunda kaldığınızdan düzensiz (Irregular)öğrenci olarak adlandırılırsınız. Herhangi bir başvuru (kurumlar arası yatay geçiş/kurum içi yatay geçiş /çift anadal) için engel teşkil etmez.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfını yarı dönemde geçen öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş/kurum içi yatay geçiş /çift anadal başvurusu yapabilirler mi?
Yapabilirler. Üstten aldığı dersler AGNO hesabına katılmaz.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık sınıfından ve İleri İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İYS’ den almam gereken not nedir?
İngilizce Hazırlık döneminden muafiyet için gereken puan 60 (CB)’dır. İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyet için gereken puan ise 70 (BB)’tir.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Diğer haklarım nelerdir?
Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl Hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı (yaz okulu hariç)olmak üzere İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlık öğrencisiyim. Öğrenci Belgesi ve transkriptimi nereden alabilirim?
Yabacı Diller Yüksekokulu'ndan aalabilirsiniz.
HAZIRLIK SINIFI--- Hazırlığı okuduğuma dair belge alabilir miyim? Nereden alabilirim?
Evet. Dilekçe ile başvurmanız durumunda Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alabilirsiniz.
HAZIRLIK SINIFI--- 2 yıl sonunda İYS ‘den başarılı olamazsam ne olur?
 • Türkçe öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek için başvuruda bulunabilirsiniz.(Başvuru takvimi, yerleştirilme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür ve ilan edilir.)
 • Ya da merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.Başvuru koşullarını sağlamanız durumunda geçiş yapabilirsiniz.
KULLANICI-ADI-ŞİFRE-E-POSTA İŞLEMLERİ--- Yeni (ilk) kayıtlı öğrenciyim, kullanıcı adı-şifre ve e-postamı nasıl temin edebilirim?
 • (http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) açılan ekranda yer alan kisisel bilgilerinizi girerek ögrenciliğiniz süresince sahip olacağınız ve kullanabileceğiniz e-posta adresi ile kullanıcı adı ve şifresinizi alabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ogrenci otomasyon sisteminden (USIS) ders secimi yapabilirsiniz.
 • İlgili duyuru icin (tiklayiniz)
KULLANICI-ADI-ŞİFRE-E-POSTA İŞLEMLERİ--- Mevcut kullanıcı adı-şifre ve e-postamı kaybettim, yenisini nasıl temin edebilirim?
Şifre talep formunu Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Beşiktaş Kampüsü B Blok 5. kat-Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası B 1006) verebilir, faks gönderebilir veya bilgiislem@yildiz.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI--- Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
 • Yeni (ilk) kayıt öğrencilerimiz kayıtlı oldukları Bölümlerden kayıt sırasında,
 •  
 • Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise kayıt yaptırdıkları Yurt Dışı Öğrenci Ofisinden www.ydok.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen tarihlerde alabilirler.
 •  
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI--- ÖSYM Ek Yerleştirme, Kurumlararası / Merkezi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Mühendislik Tamamlama, Kapanan Üniversite ve Harp Okulu, ÖSYM Askeri Okullardan Geçiş yoluyla sonradan kayıt yaptırdım, öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
 • E-kart Başvuru Formunu
 • (tıklayınız)
 • E-Yıldız Ofisi'nde ya da daha önceden doldurarak aşağıda belirtilen adrese (Yıldız kampüsünde ofisimiz yoktur) şahsen müracaat etmelisiniz.Kartınız en geç 3 iş günü içinde hazırlanacaktır. (Not: USİS öğrenci sisteminde resmi olmayan öğrencilere Kimlik Kartı verilmez.)
 • E-Yıldız Ofisi:
 • Davutpaşa Kampüsü
 • Genel Sekreterlik Binası
 • E-Yıldız Ofisi
 • Açık Yüzme Havuzunun yanındaki bina)
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI--- Öğrenci kimlik kartımı hangi işlemler için kullanabilirim?
Manyetik özellikli bir elektronik kart olan ve ilk kayıtta ücretsiz olarak verilen Öğrenci Kimlik Kartı aynı zamanda üniversitemize girişlerde turnikeden geçişlerde, yemekhanede yemek yemek için, kütüphane işlemlerinde ve spor merkezlerinde kullanılır. Öğrenci Kimlik Kartı, günlük konuşmalarda akıllı kart, elektronik kart veya Yıldız Elektronik Kart anlamına gelen YEK kartı olarak da bilinir.
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI--- Öğrenci kimlik kartımı kaybedersem nereye müracaat edebilirim?
 • Kimlik kartınızı kaybettiğinizde başka birisi sizin kimlik kartını yemekhanede kullanabilir bu nedenle bu durumda hemen aşağıda bilgileri bulunan e-yıldız ofisine bilgi vererek iptal ettiriniz.
 •  
 • E-kart Başvuru Formunu
 • E-Yıldız Ofisi'nde ya da daha önceden doldurarak aşağıda belirtilen adrese (Yıldız kampüsünde ofisimiz yoktur) şahsen müracaat etmelidirler:Kartınız en geç 3 iş günü içinde hazırlanacaktır. (Not: USİS öğrenci sisteminde resmi olmayan öğrencilere Kimlik Kartı verilmez.)
 • E-Yıldız Ofisi:
 • Davutpaşa Kampüsü
 • Genel Sekreterlik Binası
 • E-Yıldız Ofisi
 • Açık Yüzme Havuzunun yanındaki bina)
 •  
İETT İNDİRİMLİ SEYAHAT PASOSU--- Yeni kayıtlı öğrenciyim, indirimli seyahat pasomu nereden alabilirim?
 • Yeni (ilk) kayıt öğrencilerimiz kayıtlı oldukları Bölümlerden kayıt sırasında alabilirler.
İETT İNDİRİMLİ SEYAHAT PASOSU--- Ek kontenjan /Yatay/Dikey/geçişle kayıt yaptırdım, indirimli seyahat pasomu nereden alabilirim?
İETT'nin ilgili birimine Öğrenci Belgesi ile şahsen başvuru veya (http://istanbulkart.iett.istanbul/tr) den on line başvuru yapabilirsiniz.
İETT İNDİRİMLİ SEYAHAT PASOSU--- İndirimli seyahat pasomu kaybettim,nereye müracaat edebilirim ?
İETT'nin ilgili birimine Öğrenci Belgesi ile şahsen başvuru veya (http://istanbulkart.iett.istanbul/tr) den on line başvuru yapabilirsiniz.
KAYIT YENİLEME--- Kayıt yenileme nedir?
Öğrenci katkı payının(2. öğretim ve normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler) ödenmesi ve ders seçim işleminden oluşur.
KAYIT YENİLEME--- Mazeret durumunda kayıt yenileme nasıl yapılır?
Kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir.
DERSE YAZILMA İŞLEMİ--- Ders seçimi esnasında “Kapasite dolu” uyarısı alınca ne yapmalıyım?
 • Dersin verildiği Bölüm Başkanlığı ile görüşmeniz gerekir.
 • Örneğin Makine Mühendisliği öğrencisi iseniz kendi bölümünüze ait dersi alıyorsanız Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na ,
 • Matematik Bölümü'ne ait servis dersi alıyorsanız Matematik Bölüm Başkanlığı'na müracaat etmelisiniz.
 • Ders kodunun başındaki harfler dersin bağlı bulunduğu bölümü belirtir.
 • Bölüm kodları için tıklayınız.
DERSE YAZILMA İŞLEMİ--- Derse yazılma işlemi esnasında karşılaşılan problemler için hangi birime başvuru yapmalıyım?
Ders/Grup/Kapasite sorunu vs için Bölüm Başkalığı ile görüşmeniz gerekmektedir.
DERS İNTİBAK-MUAFİYET İŞLEMLERİ--- Daha önce kayıtlı olduğum yüksek öğretim programında aldığım derslerin muafiyeti için hangi tarihte ,nereye başvurmalıyım?
 • Daha önceki yıllarda herhangi bir Yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş ya da mezun olanların; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasında, kayıt yaptırdıkları YTÜ bölümünün derslerine içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa, bu derslerden, (Bölümün ilgili intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) muaf sayılabilirler.
 • Ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğin, dilekçe ile kaydın yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk haftasının sonuna kadar ile ilgili bölüm başkanlığına yapılması gerekir.
 • Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,
 •  
 • a. Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
 •  
 • b. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
 •  
 • c. Not Çizelgesi (Transkript),
 •  
 • yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.
 •  
 • Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin daha önce almış olduğu dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir
 •  
DERS İNTİBAK-MUAFİYET İŞLEMLERİ--- Muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile muafiyetiniz yapıldıktan sonra Bölüm Başkanlığı'ndan alacağınız intibak çizelgenizde muaf olduğunuz dersler belirtilmektedir.Sorumlu olarak göründüğünüz diğer dersleri almakla yükümlüsünüz.Muaf olunan dersler kayıtlı olduğunuz Fakülte Dekanlığınca USIS öğrenci bilgi sistemine işlenecektir.
DERS İNTİBAK-MUAFİYET İŞLEMLERİ--- Derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi sürecini nasıl takip edebilirim?
Dilekçe verdiğiniz birimden takip edebilir, Öğrenci Bilgi sistemine işlenip işlenmediğini USIS'den takip edebilirsiniz.
DERS İNTİBAK-MUAFİYET İŞLEMLERİ--- İntibak işlemleri ders kayıt işlemlerinden sonra gerçekleşmiş olur ve ben de muaf olduğum dersi USIS’ten seçmişsem ne yapabilirim?
Bölüm Başkanlığınıza bildirerek, seçtiğiniz dersin silinerek muafiyetinizin USIS'e işlenmesini talep edebilirsiniz. Not işleme işlemleri Fakülte Sekreterliklerince yapılmaktadır.
DERSLİK-SINIF--- Dersliklerin Hangi binada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
c
KAYIT DONDURMA-İZİNLİ SAYILMA--- Kaydımı dondurmak(izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?
Kayit dondurmak isteyen ogrenci 1-YTU Onlisans ve Lisans Egitim-Ogretim Yonetmeligi nin(tıklayınız) 35. maddesinde belirtilen nedenlerin varligi halinde dilekçe ile kayitli oldugu Bolum Başkanligi’na başvuru yaparak ilgili yonetim kurulu karariyla kaydini dondurulabilir.Ogrenciye, ilgili yonetim kurulu karari ve Yuksekogretim Kurulunca belirtilen hakli ve geçerli nedenlerle bir defada en çok bir yariyil sure ile izin verilebilir. İzinli sayilan ogrenci ogrenime devam edemez ve izinli oldugu yariyili izleyen sinav donemindeki yariyil sonu sinavlarina giremez.
KAYIT DONDURMA-İZİNLİ SAYILMA--- Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?
 • 1-YTU Onlisans ve Lisans Egitim-Ogretim Yonetmeligi nin 35. maddesinde belirtilen nedenlerin varligi halinde öğrenim sürenize dahil olmaz.
 • Ancak belirtilen nedenlerin dışında mazeretiniz olması durumunda öğrenim sürenize dahil olur.
 • Dilekçenizin sonucunu kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığı'ndan öğrenebilirsiniz.
KAYIT DONDURMA-İZİNLİ SAYILMA--- Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti ( azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?
Kayıt donduran ögrenciler katkı payı/ogrenim ucreti ödemezler.
DEVAM ZORUNLULUĞU--- Derslere devam zorunluluğu var mı?
 • Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.(Yürürlükte olan yönetmelik maddesi)
 • --
 • Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır. (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girecek olan yönetmelik maddesi)
DERS TEKRARI (REPEAT)--- Ders tekrarı (Repeat) nedir/ Nezaman uygulanır??
Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.
AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)--- Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, K, İ, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin Yerel/AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin Yerel/AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanırr
AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)--- Ağırlıklı genel not ortalaması ne zaman güncellenir ?
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) her yeni not girildiğinde ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.
KOŞULLU BAŞARILI--- Bir dersten koşullu başarılı sayılabilmek için notum ne olmalıdır?
DC olmalıdır.
KOŞULLU BAŞARILI--- Bir dersten koşullu başarılı sayılabilmek için ortalamam en az ne olmalıdır?
AGNO’nun en az 2.00 olması gerekir.
BİTİRME TEZİ (Bitirme Çalışması)--- Bitirme çalışması nedir/ne zaman alınmalıdır?
Her öğrenci, mezun olacağı lisans programının öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını belgeleyen bir bitirme çalışması yapar. Bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.
BİTİRME TEZİ (Bitirme Çalışması)---Bitirme çalışması almanın koşulu nelerdir?
 • Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 1.80 olması gerekir.(Yürürlükte olan yönetmelik maddesi)
 • ---
 • Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.(2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girecek olan yönetmelik maddesi)
 •  
BÜTÜNLEME SINAVI--- Bütünleme sınavına girebilme şartları nelerdir?
İlgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olması ve bu derslere devam zorunluluğunu sağlamış olması gerekir.
BÜTÜNLEME SINAVI--- Bütünleme sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
BÜTÜNLEME SINAVI--- Bütünleme sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?
Hayır.Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
MEZUNİYET SINAVI Mezuniyet sınavına girebilme şartları nelerdir?
Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.
MEZUNİYET SINAVI Mezuniyet sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
MEZUNİYET SINAVI--- Mezuniyet sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?
Hayır.Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
MAZERET SINAVI--- Yarıyıliçi sınavlarının mazereti var mı?
Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir
MAZERET SINAVI--- Yarıyılsonu sınavlarının mazereti var mı?
Hayır.Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
MAZERET SINAVI--- Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim?
 • Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.
 • Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;
 • Trafik kazası ve doğal afetler durumunda
 • sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.
 • Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;
 • Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,
 • Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde
 • mazeret sınavı hakkı verilir.
 • Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.
 • Bu hakların ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler için
 • DD-007-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları.doc inceleyiniz.
MAZERET SINAVI--- Mazeret sınavına girebilmek için nereye başvuru yapmalıyım?
Kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığı'na başvuru yapmanız gerekir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Sınav sonuçlarına itiraz süreci nasıl yürütülür?
Öğrenci, sınav sonuçlarına, ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilir. Fakülte dekanı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını, ilgili öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu üç kişilik bir komisyona inceletir. İlgili yönetim kurulunun, öğrencinin itirazını on iş günü içinde karara bağlaması gerekir.
USIS--- USIS'im ne zaman kapanır?
 • 1)Eğitim planınızdaki tüm derslerin tamamlanması,
 • 2)Eğitim planınızda zorunlu stajınız varsa sisteme işlenmesi( mavi olduğunda) ve staj evraklarınızın Bölüm Başkanlığınız tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmesi,
 • -
 • Her iki durum da gerçekleştikten sonra yaklaşık 2 hafta içinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyet kararınız alınır. Bu durumda USIS' e erişim sağlayamazsınız.
 •  
USIS--- USIS'te kimlik bilgilerim hatalı görünüyor, ne yapmalıyım?
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat edebilir ya da kimlik fotokopinizi ogidb@yildiz.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Evlilik nedeniyle kimlik bilgilerinizde değişiklik olması durumunda evlilik cüzdanınız ile nüfus cüzdanınızı
 • -
 • Herhangi bir nedenle (ad-soyad değişikliği vs.)kimlik bilgilerinizde değişiklik olması durumunda da mahkeme kararı ya da vukuatlı nüfus cüzdanı ile nüfus cüzdan fotokopinizi ibraz etmeniz gerekmektedir.
 •  
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ--- Katkı payını kimler öder?
Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ--- Öğrenim ücretini kimler öder?
İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ--- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ne zaman ödenir?
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ--- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi içinde ödenmezse ne olur?
 • Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.
 • 07.07.2011 tarih ve 2011.15.813 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararının ( 6111 sayılı kanun / 172. maddesinde yapılan değişiklik ) C. maddesinin 6. bendinde “ 2547 sayılı kanunun 46. maddesinin g. bendine göre katkı payı / öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde askerlik şubesine durumunun bildirilmesine ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmeyeceğine’’ dair hükmü yer almaktadır.
 • Bu hüküm gereğince ilgili dönem katkı payı-öğrenim ücreti ödenmesi gerekmektedir.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ--- İlk Yüzde On'a giren öğrenciler ne kadar öğrenim ücreti öder?
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmuş ve ilk Yüzde On'a girmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler ilgili yarıyıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı kadar öğrenim ücreti olarak öderler.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ--- Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırmadan kayıt yenileme işlemi yapılır mı?
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ --- Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nasıl öğrenebilirim? ?
İlgili dönem öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgileri ders kayıtları başlamadan önce birimimiz ve üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ --- Katkı payını ödedikten sonra dekontu nereye verebilirim?
Ödeme dekontu/ makbuzu bir yere teslim etmenize gerek yoktur.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ ---Katkı payımı sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim? ?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Harç Bürosu'na (Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası A1009)para iade için başvuru yapmanız gerekir.Dilekçeniz, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararları'nda belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirildikten sonra uygun ise iade işlemi yapılır.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ --- Okulum uzadı, katkı payı –öğrenim ücreti miktarı ne olacak?
Her dönem katkı payı miktarları ders kayıt kılavuzları ile birlikte www.ogi.yildiz.edu.tr sayfamızda yayınlanmaktadır.
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ --- Mezun durumdayım sadece stajlarım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?
Mezuniyet durumunda olup tek stajı kalan öğrenciler katkı payı /öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. (Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Açık Deniz Stajı yapanlar hariç)
KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ --- Mezuniyet durumunda olup tek stajım kaldı, ilgili dönemde öğrenci belgesi,askerlik belgesi alabilir miyim?
İlgili döneme ait katkı payı /öğrenim ücretini ödemeniz durumunda alabilirsiniz
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ --- Azami öğrenim süresi ne kadardır?
Üniversitenin lisans programlarında azami öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır. Önlisans programlarında ise azami öğrenim süresi dört yıldır.
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ --- Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamazsam ne olur?
Bu sürelerin sonunda mezun olamayanlara, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
 • Ek sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
 • ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
 • bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.
 • Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ --- Azami öğrenim süresinin hesaplanmasında hangi eğitim-öğretim yıl esas alınır?
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı esas alınır.
ARA DÖNEMDE GEÇİŞ---(KURUMLARARASI-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ-ÇİFT ANADAL)--- Ara dönemde geçiş başvurusu yapabilir miyim?
Hayır.Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ (İÇ TRANSFER)--- Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız
ÇİFT ANADAL---Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru Koşulları,Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları tıklayınız
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (NOT ORTALAMASINA GÖRE)---Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru Koşulları,Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ---Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru Koşulları,Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız
DİKEY GEÇİŞ SINAVI-- Kayıt takvimi ve başvuru işlemleri nasıl takip edilir?
Üniversitemizde dikey geçiş kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır.
DİPLOMA--- Diplomamın hazır olup olmadığı bilgisini nereden öğrenebilirim?
DİPLOMA--- Diplomamı kaybetmedim ancak kullanılamayacak kadar yıprandı, yeniletebilir miyim ?
Evet Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat etmeniz durumunda tekrar hazırlanır.
DİPLOMA--- Diplomamı kaybettim, nereye müracaat etmeliyim?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1014 Esenler/İstanbul
DİPLOMA--- Diplomamım kayıp veya yıpranması durumunda tekrar çıkartmak için ücret ödemeli miyim?
Evet. Lütfen altaki sorunun cevabını da inceleyiniz!
DİPLOMA--- Diploma kayıp başvurusunda getirmem gereken belgeler var mı?
 • Diplomanın kaybı veya kullanılmayacak derece yıpranmış olması durumunda yapılması gereken işlemler
 • • Dilekçe - FR-1153-Kayıp Diploma Diploma Yerine Geçerli Belge İçin Başvuru Dilekçe Formu.docx.Kaybedilen Diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur. dilekce ornekleri icin tiklayiniz
 • • Diploma kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.
 • • Nüfus Cüzdanının fotokopisi (ön ve arka yüzünden çekilmiş)
 • • Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi icin tiklayiniz (Diploma teslimi-kaybı-diploma eki vs.) ----- Tablo 1 ıcın tiklayiniz
DİPLOMA--- Diploma kayıp başvurusunu benim adıma başkası yapabilir mi?
Evet.Bir üst menüde belirtilen evraklarla birlikte yapabilir.
DİPLOMA--- Diploma kayıp başvurusu posta ile yapılabilir mi?
Evet.Bir üst cevapta belirtilen evrakların eksiksiz bir şekilde gönderilmesi suretiyle yapılabilir.
DİPLOMA--- Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?
Ancak kanuni vekalet verilen temsilci tarafından alınabilir.
DİPLOMA--- Diploma Eki belgemi kaybettim,nereye müracaat etmeliyim?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1014 Esenler/İstanbul
DİPLOMA--- Diploma Eki belgemi tekrar çıkartmak için ücret ödemeli miyim?
Evet.Lütfen altaki sorunun cevabını da inceleyiniz!
DİPLOMA--- Diploma Eki belgesi kayıp başvurusunda getirmem gereken belgeler var mı?
 • Diploma Eki belgesi kayıp başvurusunda yapılması gereken işlemler
 • • Dilekçe - FR-1152- FR-1152-Kayıp Diploma Eki İçin Başvuru Dilekçe Formu.docx Kaybedilen Diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur. dilekce ornekleri icin tiklayiniz
 • • Diploma Eki kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.
 • • Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1013 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır.
 • Ayrıntılı bilgi icin tiklayiniz (Diploma teslimi-kaybı-diploma eki vs.) ----- Tablo 1 ıcın tiklayiniz
DİPLOMA--- Üniversite tarafından Diploma Belgeme ASLI GİBİDİR yapılır mı?
 • Evet.
 • Mezun öğrencinin Diploma ve Diploma Eki belgelerine Aslı Gibidir onayının yapılması için belgelerin aslı ,kaç adet talep ediliyorsa fotokopileri (A4 boyutunda, siyah-beyaz) ve aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, belgelerin aslı ve fotokopileri ile www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu odadan aynı gün içinde Aslı Gibidir onayı alabilir.
 •  
 • Aslı Gibidir Onayı: 10 TL (Adet başına)
 •  
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 •  
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 •  
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
DİPLOMA--- Üniversite tarafından Diploma Eki Belgeme ASLI GİBİDİR yapılır mı?
 • Evet.
 • Mezun öğrencinin Diploma ve Diploma Eki belgelerine Aslı Gibidir onayının yapılması için belgelerin aslı ,kaç adet talep ediliyorsa fotokopileri (A4 boyutunda, siyah-beyaz) ve aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, belgelerin aslı ve fotokopileri ile www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu odadan aynı gün içinde Aslı Gibidir onayı alabilir.
 •  
 • Aslı Gibidir Onayı: 10 TL (Adet başına)
 •  
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 •  
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 •  
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
KAYITLI ÖĞRENCİ TRANSKRİPT (ÖĞRENCİ NOT ÇİZELGESİ) Kayıtlı öğrenciler transkript belgesini nereden alırlar?
Kayıtlı oldukları fakültelerinden alabilirler.
ÖĞRENCİ BELGESİ--- Kayıtlı öğrenciler öğrenci belgesini nereden alırlar?
Kayıtlı oldukları fakültelerinden alabilirler.
MEZUN TRANSKRİPTİ Mezunlar transkript belgesini nereden alırlar?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı A1008 den alabilirler. ,
 • Mezuniyet sonrası verilen transkript belgesinin kaybı veya ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması için, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Öğrenim Belgesi (Transkript) :5 TL (Adet başına)
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
MEZUN TRANSKRİPTİ Mezunlar İngilizce transkript belgesi alabilirler mi?
Üniversiteye giriş yılı 1991 ve sonrası mezunlarımız transkriptlerini Türkçe ve İngilizce alabilirler.
DİSİPLİN CEZASI Disiplin cezası almadığıma dair yazı alabilir miyim?
Herhangi bir disiplin cezası almadıysanız not çizelgenizde(transkript) "Adı geçen, öğrenimi süresince disiplin cezası almamıştır." ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca bir yazı düzenlenmez.Transkript talebinizle ilgili işlemler için bir üstteki sorunun cevabını da inceleyiniz.
MEZUNİYET YAZISI--- Mezunlar mezuniyet yazısını nereden alırlar?
 • Mezuniyet yazısı: Talep edilmesi halinde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere Diplomalarının hazırlanma aşamasında (Diplomalarını alıncaya kadar geçen süre içerisinde) verilen ve mezun olduğunu gösterir en fazla 2 ay geçerliliği olan yazıdır.
 • Mezuniyet yazısı için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılır. Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten dilekçesini ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra dilekçede ismi belirtilen kişi www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A1008 nolu odadan mezuniyet yazısını aynı gün içinde teslim alabilir.
 • Mezuniyet yazısı, yurtiçi ve yurtdışına posta ile gönderilmez.
YÖKSİS-- Mezuniyet durumum e-devlet'te görünmüyor, ne yapmalıyım?
YÖKSİS Bilgi güncelleme talebi olan eski mezunlarımızın (ARAS,USİS ve GSİS Otomasyon sistemine dahil olmayanlar) nüfus cüzdan fotokopisi ve varsa mezun oldukları programa ilişkin diploma fotokopisini Daire Başkanlığımıza e-posta (ytumezun@yildiz.edu.tr ) göndermeleri durumunda sistem üzerinde güncellemeleri yapılacaktır.
ERASMUS
UZAKTAN EĞİTİM--- Hangi dersleri uzaktan eğitim sisteminden alabilirim?
Her dönem uzaktan eğitim sisteminde açılacak dersler http://www.uzem.yildiz.edu.tr/ sayfasında ilan edilir.
UZAKTAN EĞİTİM---Uzaktan eğitim sistemindeki borç durumumu nasıl sorgulayabilirim?
UZEM borcunuzu öğrenmek için ( http://eders.yildiz.edu.tr/uzemodemekontrol ) adresinden “Öğrenci UZEM Borcu Sorgula” linkini tıklayınız. Açılan sayfaya TC Kimlik Numaranızı ve Öğrenci Numaranızı yazınız ve “UZEM BORÇ SORGULA” butonuna basınız.
KREDİLİ YURTLAR KURUMU (KYK)---KYK Burs, kredi ve yurt işlemleri ne zaman yapılır?
KREDİLİ YURTLAR KURUMU (KYK)---Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş nedeniyle kaydım silindiği için bursum kesildi, ne yapmalıyım?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacağınız yatay geçiş nedeniyle kaydınızın silindiğine dair belgenizi Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu'na iletebilirsiniz.
KREDİLİ YURTLAR KURUMU (KYK)---KYK'dan alınan bursun öğrenim kredisine dönüşmesindeki başarı kriteri nedir?
AGNO'nuzun 2.0 (İki) nin altına düşmesi durumunda, bursunuz öğrenim kredisine dönüşür.
ÜNİVERSİTE YURT-BURS OLANAKLARI
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ