Sıkça Sorulan Sorular

Anahtar kelimeyi CtrlF ile arayabilirsiniz.
Üniversiteye ilk(yeni) kayıt işlemleri ne zaman başlar?
Üniversitemizde (YKS ve DGS için) ilk kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır. ÖSYM’ce belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
Üniversitenize yeni kayıt için gereken bilgileri/kılavuzları nereden öğrenebilirim?
 • Kayıt kılavuzları (www.ogi.yildiz.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.
 • E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?
 • Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 • Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yuksekogretim Kurulu Baskanligi' baslığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Universite E-Kayit' secenegini tıklayarak kayıt isleminin süresi icinde yapılmasi gerekir.
 • Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?
 • T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
 • Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
 • Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
 • Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,
 • ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.
 • E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?
  ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.
  E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?
  E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin aynı zamanda kayıt kılavuzunda belirtilen tarihler içerisinde “Kayıt İçin Gerekli Belgeler” i hazırlayarak elektronik olarak (www.e-ogrenci.yildiz.edu.tr) yüklemeleri gerekmektedir.
  Üniversitenizi kazandım ancak Liseden henüz mezun olamadım. Yine de kayıt yaptırabilirmiyim?
  Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da kılavuzda belirtilentarihlerde geçici kayıtları yapılır. Bu durumda olup kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen tarihe kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılır. Belirtilen tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinir.
  Kayıt için gerekli evraklarım da eksiklikler var. Eksik olan bir belge olursa yine de kayıt yaptırabilirmiyim?
  Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
  Askerlik, tutukluluk, hastalık vs. nedeniyle mazeretli olanların ilk kayıtları nasıl yapılır?
  ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde mazeretlerini kanıtlayan belge ve bir dilekçe ile (Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görecekler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimine başlayacaklar kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına) başvurmaları durumunda kayıtları yapılarak, kayıt dondurma işlemi yapılır.
  Aday ilk kayıt işlemlerini kendisi mi gerçekleştirmeli? (Yakını, anne, baba vs.)
 • Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda
 • 18 yasindan kucuk olan adaylarin kayitlari 1. Dereceden yakinlari tarafindan yapilabilir.
 • 18 yasindan buyuk olan adaylarin kayitlari noter onayli vekaletname ile kanuni temsilcileri tarafindan yapilabilir.
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünü kazandım “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi”ni nereden alacağım?
  “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan Sağlık Raporu kayıt için gelinmeden önce (kayıt için gelinmeden birkaç gün önce alınmalıdır) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için (http://www.hssgm.gov.tr ) adresini ziyaret ediniz.
  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünü kazandım ancak sağlık durumum denizciliğe elverişli olmadığından “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi”ibaresi taşıyan Sağlık Raporunu alamadım. Durumum ne olur?
  Sağlık durumunuz denizciliğe elverişli değil ise ve rapor alamadıysanız Üniversitemize kaydınız yapılmaz. Üniversitemizce bu nedenle kaydınızın yapılamadığını belirten bir yazı yazılarak durumunuz ÖSYM’ye bildirilir. Ve diğer tercihlerinize yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye yönlendirilirsiniz.
  Türkiye Burslusu / YÖGS sonucuna göre üniversitenize yerleştim kayıt işlemini nereden gerçekleştirebilirim? Kayıt için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?
  “Türkiye Burslusu olarak Üniversitemiz programlarına yerleştirilenlerin kayıt işlemleri Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kayıt için gerekli bilgi ve belgelere (http://www.admissions.yildiz.edu.tr ) adresini ziyaret ediniz.
  Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınıyor mu?
  Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Özel Yetenek ile öğrenci alan programlarımız bulunmaktadır. Programlar hakkında bilgi almak için http://www.sts.yildiz.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
  İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) kimler girer?
  Üniversitemiz % 100 ve % 30 İngilizce programlara kayıt yaptıranlardan “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyenler İYS’ye girerler.
  İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS)girmek zorunlu mu?
  Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine YDYO'nca belirlenen kurdan başlarlar.
  İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir mi?
  Hayır, düzenlenmez.
  İYS’den almam gereken not nedir?
  Daha önce öğretim gördüğüm yükseköğretim kurumunda hazırlık sınavından başarılı oldum. Yine de İYS’ye girmeli miyim?
  Evet. Diğer üniversitelerden alınan belgeler İngilizce Yeterlik Sınavı(İYS)için geçerli değildir.
  İYS’ye (İngilizce Yeterlilik Sınavı) eşdeğer sınavlar var mıdır? Eğer varsa, hazırlıktan muaf olabilmek ya da hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?
  İYS sonuç belgesi alabilir miyim?
  Evet. Dilekçe ile başvurmanız durumunda İngilizce veya Türkçe hazırlanan belgenizi Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alabilirsiniz.
  Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ders seçimi yapmalı mı?
  Hayır yapmayacaklardır.
 • Lütfen aşağıdaki sorunun cevabını da okuyunuz!
 • Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ders seçimi yapmasa da kullanıcı adı ve şifre almalı mı?
  İlk kayıt sırasında tüm öğrencilerin Üniversitemize ait E-posta adresi ve USIS Otomasyon Sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre almaları zorunludur. Hazırlık öğretiminden başarılı olarak Lisans öğrenimlerine başlayanlar ders seçimlerini ve öğrencilik durum takiplerini USIS Otomasyon Sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştireceklerdir.
  Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mı?
  Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Haklarım nelerdir?
  Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, hazırlık öğretimlerindeki 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı olmak üzere İYS’ye girebilirler. YTÜ YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
  Hazırlık sınıfını güz döneminde geçtiğim takdirde, bahar döneminde ders seçimi yapabilir miyim? İzinli sayılabilirmiyim? Ders seçimi yapmazsam ne olur?
  İlk kayıt sırasında almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile USIS Otomasyon Sistemi üzerinden ders seçimi yapabilirsiniz. Ders seçimi yaparak bahar yarıyılında öğrenime başlamak istemezseniz kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığı'na başvuru yaparak izinli sayılma talebinde bulunabilirsiniz. İzinli sayılma işlemi yaptırmayıp ders seçimi de yapmaz iseniz bu yarıyıl öğrenim sürenizden sayılır ve dönem kaybınız olur.
  Hazırlık sınıfını yarı dönemde geçen öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş/kurum içi yatay geçiş /çift anadal başvurusu yapabilirler mi?
  Yapabilirler. Üstten aldığı dersler AGNO hesabına katılmaz.
  Hazırlık sınıfından ve İleri İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İYS’ den almam gereken not nedir?
  Hazırlık öğrencisiyim. Öğrenci Belgesi ve transkriptimi nereden alabilirim?
  Yabacı Diller Yüksekokulu'ndan alabilirsiniz.
  Mezunum, hazırlık okuduğuma dair belge alabilir miyim? Nereden alabilirim?
  Dilekçe ile başvurmanız durumunda Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alabilirsiniz.
  Öğrenci E-Posta Adresi İle Öğrenci Bilgi Sistemine (USIS) Giriş İçin Kullanıcı Adı ve Şifresi Nasıl Alınır?
 • (http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) açılan ekranda yer alan kisisel bilgilerinizi girerek ögrenciliğiniz süresince sahip olacağınız ve kullanabileceğiniz e-posta adresi ile kullanıcı adı ve şifresinizi alabilirsiniz.
 • E-posta kullanıcı adı ve şifresi yukarıda belirtilen şekilde temin edildikten sonra İnternet tarayıcınızda (Chrome, Edge, Firefox vs) bulunan adres yerine (http://mail.office365.com) veya (https://login.microsoftonline.com) yazarak Öğrenci E-posta adresine giriş yapılabilecektir.
 • (Not: Öğrenci Posta Sistemi ile ilgili bilgiyi (burada belirtilen kılavuzdan) temin edebilirsiniz.)
 • USIS’e giriş için kullanılacak olan kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak e-posta adresine gelecektir.
 • USIS kullanıcı adı ve şifre, Akademik takvimde yer alan ders seçim tarihleri ile birlikte aktif olacaktır. Sistemdeki kayıtların güvenliği için şifrenin hiç kimse ile paylaşılmamasına azami özen gösterilmesi ve öğrenim süresince saklanması gerekmektedir.
 • Mevcut kullanıcı adı-şifre ve e-postamı kaybettim, yenisini nasıl temin edebilirim?
  Şifre talep formunu Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Beşiktaş Kampüsü B Blok 5. kat-Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası B 1006) verebilir, faks gönderebilir veya bilgiislem@yildiz.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
 •  
 • Öğrenciler, şifre talep formuna ilave olarak geçerli kimliklerinin (üniversite öğrenci kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) önyüzünü taratarak veya fotoğrafını çekerek bilgiislem@yildiz.edu.tr adresine gönderebilirler.
 •  Öğrenci e-posta hizmetleri ile ilgili sorunlarını da ogr-posta@yildiz.edu.tr adresine iletebilirler.
 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
 • Yeni (ilk) kayıt öğrencilerimiz kayıtlı oldukları Bölümlerden kayıt sırasında,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise kayıt yaptırdıkları Yurt Dışı Öğrenci Ofisinden (http://www.ydok.yildiz.edu.tr) adresinde belirtilen tarihlerde alabilirler.
 • Öğrenci Kimlik Kartı kayıp, kırıldı, turnikelerde okunmuyor bu durumlarda ne yapmalıyım?
 • Daha önce almış olduğu Öğrenci Kimlik Kartı kayıp olan, kırılan, turnikelerde okunmayan kartlar için E-Yıldız Ofisi'ne başvuru yapılacaktır
 • E-kart Başvuru Formunu
 • E-Yıldız Ofisi'nde ya da daha önceden doldurarak aşağıda belirtilen adrese (Yıldız kampüsünde ofisimiz yoktur) şahsen müracaat etmelidirler:Kartınız en geç 3 iş günü içinde hazırlanacaktır. (Not: USİS öğrenci sisteminde resmi olmayan öğrencilere Kimlik Kartı verilmez.)
 • E-Yıldız Ofisi:
 • Davutpaşa Kampüsü
 • Genel Sekreterlik Binası
 • E-Yıldız Ofisi
 • Açık Yüzme Havuzunun yanındaki bina)
 • Öğrenci kimlik kartımı hangi işlemler için kullanabilirim?
  Manyetik özellikli bir elektronik kart olan ve ilk kayıtta ücretsiz olarak verilen Öğrenci Kimlik Kartı aynı zamanda üniversitemize girişlerde turnikeden geçişlerde, yemekhanede yemek yemek için, kütüphane işlemlerinde ve spor merkezlerinde kullanılır. Öğrenci Kimlik Kartı, günlük konuşmalarda akıllı kart, elektronik kart veya Yıldız Elektronik Kart anlamına gelen YEK kartı olarak da bilinir.
  Yeni kayıtlı (YKS,DGS, Yatay Geçiş v.b.) öğrenciyim, İndirimli Seyahat Kartı (Paso-İstanbul Kart) nereden alabilirim?
 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin indirimli İndirimli Seyahat Kartı (Paso) alabilmeleri için (İstanbul Kart Başvuru Merkezlerine) e-Devlet'den alınacak Öğrenci Belgesi , kimlik aslı ve güncel fotoğraf ile şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru Merkezi tarafından başvuru sırasında YÖK web servisi üzerinden doğrulama yapılarak kart basım işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Ek kontenjan /Yatay/Dikey/geçişle kayıt yaptırdım, indirimli seyahat pasomu nereden alabilirim?
  İETT'nin ilgili birimine Öğrenci Belgesi ile şahsen başvuru yapabilir veya (Buradan) inceleyebilirsiniz.
  İndirimli Seyahat Kartımı (Paso--İstanbul Kart)kaybettim nereye başvurabilirim?
  (Buradan) inceleyebilirsiniz.
  Kayıt yenileme nedir?
  Öğrenci katkı payının ödenmesi (katkı payı ödeme işlemi 2. öğretim ve normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler içindir) ve ders seçim işleminden oluşur.
  Mazeret durumunda kayıt yenileme nasıl yapılır? Bu süre de geçtikten sonra ders kaydı yapılabilir mi?
  Kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir. Mazeretli kayıt yenileme tarihlerinden sonra kesinlikle ders seçimi yapılamaz ve öğrenim sürenizden bir yarıyıl kaybetmiş olursunuz.
  Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?
  Evet devam eder.
  Lisans öğrencisiyim hangi durumda ve ne zaman kaydım silinir?
  Üst üste dört yıl, katkı payı / Öğrenim ücretinin ödememesi ve ders kaydı yapılmaması durumunda kaydınız silinir.
  Ders saydırma işlemi nedir, nasıl yapılır?
  Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar. Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
  Ders saydırma işlemi yapmazsam ne olur?
  Saydırma işlemi yapılmadan tekrar alınan seçimlik derslerin geçmişteki başarısız notları AGNO ya katılır ve ortalamanızın düşmesine sebep olur. Bu nedenle seçimlik dersler mutlaka saydırma işlemi yapılarak alınmalıdır.
  Tekrar aldığım bir dersin ortalamama etkisi ne şekilde olur?
  Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.
  Ders seçimi esnasında “Kapasite dolu” uyarısı alınca ne yapmalıyım?
 • Bölüm dersleri için kendi bölüm başkanlığınız ile Matematik, Fizik, Kimya vb. servis derslerinin kapasite sorunları ile ilgili olarak servis dersini açan Bölüm Başkanlığı ile görüşmelisiniz.
 • Seçtiğim bir dersten çekilmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
  Yalnızca sınıfınız için belirlenen ders kayıt günlerinde ve bağımsız ders kaydı günlerinde ekle-sil işlemi yapabilirsiniz. Ders kayıtları sona erdikten sonra yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan ders/dersler yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçilebilir. Ders Silme işlemi yapılamaz.
  Derse yazılma işlemi esnasında karşılaşılan problemler için hangi birime başvuru yapmalıyım?
  Ders/Grup/Kapasite sorunu vs için Bölüm Başkalığı ile görüşmeniz gerekmektedir.
  Daha önce kayıtlı olduğum yüksek öğretim programında aldığım derslerin muafiyeti için hangi tarihte, nereye başvurmalıyım?
 • Daha önceki yıllarda herhangi bir Yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş ya da mezun olanların; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasında, kayıt yaptırdıkları YTÜ bölümünün derslerine içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa, bu derslerden, (Bölümün ilgili intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) muaf sayılabilirler.
 • Ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğin, dilekçe ile kaydın yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk haftasının sonuna kadar ile ilgili bölüm başkanlığına yapılması gerekir.Bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvuruları kabul edilmez.
 • Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,
 • a. Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
 • b. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
 • c. Not Çizelgesi (Transkript),
 • yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.
 • Ders programları ve ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim? Onaylı talep etmem durumunda nereye onaylatmalıyım?
  1996 yılı ve öncesi girişliler onaylı ders planı ve içeriklerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı Mezuniyet İşlemleri Biriminden,
 • 1997-2012 yılları arası girişli öğrenciler,öğrenim gördükleri Bölüm Başkanlıklarından,
 • 2013-2017 yılı girişli olup mezun olan veya kaydı silinenler, http://www.bologna2013.yildiz.edu.tr
 • 2018 ve sonrası girişli olanlar ve 2018 eğitim planına intibakı yapılanlar Üniversitemiz Bologna Bilgi Sistemi http://www.bologna.yildiz.edu.trsayfasınıdan ders planı ve içeriklerine ulaşabilirler.
 • Ders kaydında, ders çakışması durumunda ne yapabilirim?
  Çakışan derse kayıt olunamaz. Ancak öğrenciler çakışan dersi, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir. Bunun için öğrenciler Bölüm Başkanlığına dilekçe vermelidir.
  Bir yarıyılda en fazla kaç kredi ders alabilirim?
  Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.
  Ne zaman staj yapabilirim?
  Zorunlu Stajlar, genelde akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Ancak haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler (ilgili yarıyıl veya yaz okulundaki ders ve sınav programı dikkate alınarak, dersinin/sınavının olmadığı günlerde) öğretim ile birlikte staj yapabilir. Bu belirlemede Bitirme Çalışmaları dikkate alınmayacaktır. Ayrıntılı bilgiye Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesinde (YÖ-006) yer verilmiştir.
  YTÜ öğrencisiyim, Özel Öğrenci olarak başka Üniversiteden ders alabilir miyim?
  YÖ-014-YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi'nde belirtilen koşulları sağlamanız halinde kayıtlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığınca belirlenen Yükseköğretim Kurumlarından ders alabilirsiniz.
  Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans/lisans programlarında kayıtlı öğrenciyim, YTÜ programlarından Özel Öğrenci olarak ders alabilir miyim?
  Akademik takvimde belirtilen süre içinde başvuru yaparak YÖ-014-YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi'nde belirtilen koşulları sağlamanız durumunda alabilirsiniz.
  Kayıtlı öğrenciyim sistemdeki özlük bilgilerimde (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Doğum Yeri vb.) hata var / değişiklik oldu. Nasıl düzelttirebilirim?
 • Lisans öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1018 Nolu Büroya,
 • Lisansüstü öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte kayıtlı olduğu Enstitü'ye başvuru yapması gerekmektedir.
 • e-Devlet'de gerekli kontrol sağlandıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde değişiklik yapılmaktadır.
 • Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?
  Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.
  Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?
  Konuya ilişkin tüm bilgilere Mevlana Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.
  Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?
  Konuya ilişkin tüm bilgilere Farabi Öğrenci Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
  Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş ve Çift Anadal Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
  Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız
  Ara dönemde geçiş başvurusu (Kurumlararası Yatay Geçiş-Çift Anadal-İç transfer-Merkezi Puanla Yatay Geçiş yapabilir miyim?
  Hayır.Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.
  Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge nereden alınır?
  Kurumlararası Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri geçiş yapacakları Yükseköğretim Kurumlarınca talep edilecek olan "Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge" yi doldurarak ilgili birimlerden onay alacaklar ve talep eden Yükseköğretim Kurumlarına teslim edeceklerdir. FR-1550 Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
  Aynı dönemde çift ana dal ve kurumiçi yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?
  Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.
  Üniversitenize dikey geçiş/yatay geçiş/Merkezi Yerleştirme sınavı ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim?
  intibak sınıflarının nasıl hesaplanacağı konusunda ayrıntılı bilgiye, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Mevzuat/Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında 4 - Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esaslarından (DD-009) ulaşılabilir.
  Diğer Yükseköğretimi Kurumunda aldığım ve muafiyet talep ettiğim ders/derslerin olması durumunda dersin notu en az kaç olmadır?
  Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması, daha önce Üniversitemizden alınan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması gerekmektedir.
  Derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi sürecini nasıl takip edebilirim?
  Dilekçe verdiğiniz birimden takip edebilir, Öğrenci Bilgi sistemine işlenip işlenmediğini USIS'den takip edebilirsiniz.
  Kaydımı dondurmak(izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?
  Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görenler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak isteyenler ise başvurularını kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına yaparlar.
  Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?
  Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.
  Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum (İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti ( azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?
  Kayıt donduran ögrenciler katkı payı/ogrenim ucreti ödemezler.
  En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?
  Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.
  Kayıt dondurma (İzinli sayılma) ile kayıt yenilememe arasında bir fark var mı?
  Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen mazeretlerin var olması durumunda kayıt dondurma (izinli sayılma) işlemi yapılabilir. Kayıt dondurma kararı mazeret durumunuza göre öğrenim sürenizden sayılarak veya sayılmayarak verilebilir. Ancak kayıt yenilememe durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl öğrenim sürenizden sayılır.
  Derslere devam zorunluluğu var mı?
  Üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?
  Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanırr
  Ağırlıklı genel not ortalaması ne zaman güncellenir ?
  Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) her yeni not girildiğinde ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.
  Hangi dersleri uzaktan eğitim sisteminden alabilirim?
  Her dönem uzaktan eğitim sisteminde açılacak dersler http://www.uzem.yildiz.edu.tr/ sayfasında ilan edilir.
  Uzaktan eğitim sistemindeki borç durumumu nasıl sorgulayabilirim?
  UZEM borcunuzu öğrenmek için ( http://eders.yildiz.edu.tr/uzemodemekontrol ) adresinden “Öğrenci UZEM Borcu Sorgula” linkini tıklayınız. Açılan sayfaya TC Kimlik Numaranızı ve Öğrenci Numaranızı yazınız ve “UZEM BORÇ SORGULA” butonuna basınız.
  AKTS Kredi Sistemi Nedir?
  Öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Üniversitemizde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür. YTÜ’de, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.
  Üniversitemiz AKTS sistemini uygulamak zorunda mıdır?
  Hayır değildir. Kümülatif Genel Not Ortalamasının(GNO) hesaplanması, öğrencilerin yerel kredi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.
  Bitirme çalışması almanın koşulu nelerdir?
 • Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
 • Bitirme Çalışmasını en son ne zamana kadar teslim edebilirim?
  Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak bölüm başkanlığına teslim eder.
  Final / Bütünleme sınavına girebilme şartları nelerdir?
  Final ve Bütünleme sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.
  Final/Bütünleme sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?
  Her ne sebeple olursa olsun Final veya Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı yoktur.
  Bütünleme sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
  Tüm derslerimden geçtim fakat not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?
  Hayır. Mezun olabilmek için bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamanız gerekmektedir.
  Mezuniyet sınavına girebilme şartları nelerdir? Kaç dersten mezuniyet sınavına girebilirim?
  Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
  Mezuniyet sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
  Mezuniyet sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?
  Hayır.Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
  Azami öğrenim süresi ne kadardır? Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumda kaydım silinir?
  Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7), Önlisans öğrencileri için dört (4) yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasına tüm öğrenciler için süreler sıfırlanarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başı itibariyle başlanmıştır.
  Azami öğrenim süremi tamamladım 6 ders ve üzeri hiç almadığım veya devam koşulunu yerine getirmediğim ders/derslerim varsa durumum ne olur?
  Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.
  Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumlarda sınav haklarımı kullanırım? Sınav haklarım nelerdir?
  Azami öğrenim süresini tamamlayan (hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrenciler hariç) son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir.
 • Hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan (F0) dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu statüdeki dersler aşağıda belirtilen ek süreler içerisinde alınması gerekir.
 • Öğrenciler, ek sınav haklarını mezuniyet sınavını takiben ilan edilecek tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adları altında kullanacaklardır.
 • Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun en az CC (2.0) olması gereklidir.
 • Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Ek sınav hakları sonunda, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.
 • Azami öğrenim sonunda veya ek sınav hakları sonunda veya ek süreler sonunda mezuniyet için 1 (bir) dersi kalan öğrencilere, sınırsız sınav hakkı verilir.
 • Azami öğrenim süresi ve bu süre sonunda yararlanacağım sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşırım?
  Yarıyıliçi sınavlarının mazereti var mı?
  Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir.
  Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim? Mazeret sınavı için ne zaman başvurmalıyım?
  Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.
 • Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;
 • Trafik kazası ve doğal afetler durumunda sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.
 • Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;
 • Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,
 • Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde mazeret sınavı hakkı verilir.
 • Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu hakların ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler için Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) inceleyiniz.
 • Mazeretli olduğum günler içinde yapılan sınavlara katılabilir miyim?
  Mazereti olan öğrenci, mazeretli olduğu günler de yapılan derslerin sınavlarına giremez. Girmesi durumunda ilgili birim tarafından sınavları geçersiz sayılır.
  Sınav sonucuma itiraz etmek istiyorum . İtiraz süresi nedir? Nereye başvurmalıyım?
  Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğunuz Yüksekokul Müdürlüğüne/Fakülte Dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirsiniz.
  Kayıtlı öğrenciyim. Öğrenci Belgesi/ Transkript almak istiyorum.Nereye başvurmalıyım?
  Kayıtlı öğrenciler Öğrenci Belgesi/ Transkriptlerini fakültelerinden alabilirler.
  Onur yada yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum? Diplomam da bu durum belirtilir mi?
  Bu durum diplomanızda belirtilmez. Mezun öğrenciler için hazırlanan Not Durum Belgesinde belirtilir
  Çift Anadal Programından mezun oldum. Ancak Anadal Programından mezun olamadım. ÇAP’ a ait diploma alabilir miyim?
  İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal lisans programından mezun olması halinde verilir.
  Askerlik Durum Belgesi (Ek-C) nereden alınabilir?
  Öğrencilerimizin Askerlik Durum Sorgulama işlemleri Askerlik Şubeleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak herhangi bir durumda öğrencilerimizin bu belgeye ihtiyaç duymaları halinde Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası Giriş katında bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (A1008 nolu oda) alabileceklerdir.
  Halen kayıtlı öğrenciyim, kayıt sırasında teslim ettiğim Lise, Önlisans veya Lisans diplomamın aslını alabilirmiyim?
  Yalnızca “Aslı Üniversitemizdeki dosyasındadır” kaşeli bir örneğini alabilirsiniz. Belgelerin asılları yalnızca ilişik kesme ile birlikte tarafınıza teslim edilir.
  Disiplin cezası almadığıma dair yazı alabilir miyim?
  Disiplin sicil belgesi almayı talep eden kayıtlı öğrencilerimizin disiplin durumlarına ilişkin bilgi "ÖĞRENCİ BELGESİNDE" mevcut olup bu belgeyi Fakülte Sekreterliklerinden temin etmeleri gerekmektedir.
 • Disiplin sicil belgesi almayı talep eden mezunlarımızın disiplin durumlarına ilişkin bilgi "NOT DURUM BELGESİNDE, yer aldığından ayrıca disiplin durumunu gösteren belge düzenlenmemektedir.
 • İlgili ibarenin bulunmaması durumunda (öğrenimi boyunca disiplin cezası almış olanlar için) mezunlarımızın ytumezun@yildiz.edu.tr , kayıtlı öğrencilerimizin ise ogidb@yildiz.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
 • Not durum belgesi talep eden mezunlarımıza ilişkin duyuru.Duyuruda belirtilen işlemleri yapmanız durumunda transkriptiniz e-posta ile gönderilir.
 • Hangi hallerde disiplin soruşturması açılacağına, verilecek cezalara ve verilen cezaya itiraz hakkımın olup olmadığı bilgisine nereden ulaşabilirim?
  Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ”ne, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat başlığı altından ulaşılabilir.
  Alınan Disiplin cezası sicilimden silinir mi?
  Alınan disiplin cezaları ancak konuya ilişkin bir af çıkarılması durumunda sicilinizden silinir.
  Katkı payını kimler öder?
  Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.
  Öğrenim ücretini kimler öder?
  İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.
  Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ne zaman ödenir?
  Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi içinde ödenmezse ne olur?
 • Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.
 • 07.07.2011 tarih ve 2011.15.813 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararının ( 6111 sayılı kanun / 172. maddesinde yapılan değişiklik ) C. maddesinin 6. bendinde “ 2547 sayılı kanunun 46. maddesinin g. bendine göre katkı payı / öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde askerlik şubesine durumunun bildirilmesine ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmeyeceğine’’ dair hükmü yer almaktadır.
 • Bu hüküm gereğince ilgili dönem katkı payı-öğrenim ücreti ödenmesi gerekmektedir.
 • İlk Yüzde On'a giren öğrenciler ne kadar öğrenim ücreti öder?
  Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmuş ve ilk Yüzde On'a girmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler ilgili yarıyıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı kadar öğrenim ücreti olarak öderler.
  Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırmadan kayıt yenileme işlemi yapılır mı?
  2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
  Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nasıl öğrenebilirim? ?
  İlgili dönem öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgileri ders kayıtları başlamadan önce http://www.sks.yildiz.edu.tr/ sayfasında yayınlanmaktadır.
  Katkı payını ödedikten sonra dekontu nereye verebilirim?
  Ödeme dekontu/ makbuzu bir yere teslim etmenize gerek yoktur.
  Katkı payımı sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim? ?
  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Harç Bürosu'na (Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası A1009)para iade için başvuru yapmanız gerekir.Dilekçeniz, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararları'nda belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirildikten sonra uygun ise iade işlemi yapılır.
  Okulum uzadı, katkı payı –öğrenim ücreti miktarı ne olacak?
  Her dönem katkı payı miktarları ders kayıt kılavuzları ile birlikte http://www.sks.yildiz.edu.tr/ sayfasında yayınlanmaktadır.
  Mezun durumdayım sadece stajlarım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?
  Mezuniyet durumunda olup sadece stajı kalan öğrenciler katkı payı /öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. (Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Açık Deniz Stajı yapanlar hariç)
  Mezuniyet durumunda olup sadece stajım kaldı, ilgili dönemde öğrenci belgesi,askerlik belgesi alabilir miyim?
  İlgili döneme ait katkı payı /öğrenim ücretini ödemeniz durumunda alabilirsiniz
  Engelli öğrenciyim katkı payı ödemesi yapmalı mıyım? Ödeme yapacaksam hangi oranda ödeme yaparım?
  Engelli 1.Öğretim Öğrencileri (Sağlik Kurulu Raporu Olanlar) katkı payı ödemezler. Engelli 2.Öğretim Öğrencilerinin (Sağlik Kurulu Raporu Olanlar) öğrenim ücretlerinde Engelli Orani Kadar İndirim uygulanır.
  Şehit veya gazi çocuğuyum. Katkı Payı ödeyecek miyim?
  Şehit ve Gazi Çocukları (SGK 'dan alınan Hak Sahiplik Belgesi Olanlar) katkı payı ödemezler.
  Diplomamın hazır olup olmadığı bilgisini nereden öğrenebilirim?
  Diplomamı kaybetmedim ancak kullanılamayacak kadar yıprandı, yeniletebilir miyim ?
 • Evet. Yıpranmış durumdaki diplomanızı YTÜ Davutpaşa Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1014 nolu Diploma İşlemleri Birimi'ne teslim ederek müracaat etmeniz durumunda diplomanız tekrar hazırlanır.
 • Mezuniyet tarihi 06.10.2005 'den önceki mezunlarımıza Diploma Yerine Geçerli Belge,
 • Mezuniyet tarihi 06.10.2005'den sonra olan mezunlarımıza İKİNCİ NÜSHA Diploma hazırlanmaktadır./
 • Diplomamı kaybettim, tekrar alabilir miyim?
 • Diploma kayıp başvurusunda yapılması gereken işlemler
 • • Dilekçe FR-1153-Kayıp Diploma İçin Başvuru Dilekçe Formu.docx Kaybedilen Diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur. dilekce ornekleri icin tiklayiniz
 • • Diploma kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.
 • • Nüfus Cüzdanının fotokopisi (ön ve arka yüzünden çekilmiş)
 • • Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi icin tiklayiniz (Diploma teslimi-kaybı-diploma eki vs.) ----- Tablo 1 ıcın tiklayiniz
 • Diploma kayıp başvurusunu posta ya da elektronik posta ile yapabilir miyim?
  ytumezun@yildiz.edu.tr adresine evraklarınızı göndererek kayıp başvurusunda bulunabilirsiniz.Diplomanızı teslim almak için geldiğinizde de evrakların aslını getirebilirsiniz.
  Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?
  Ancak kanuni vekalet verilen temsilci tarafından alınabilir.
  Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) ne demektir?
  Mezun olan her öğrenciye (önlisans programlarından mezun olanlar hariç), Diploması ile birlikte İngilizce dilinde bir adet Diploma Eki belgesi verilir. Diploma Eki, Türk Yükseköğretim Sistemi ve bu sistemde öğrenim görülen programın yerini, amacını, üniversitenin notlandırma sistemini, öğrencilerin öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi ve bunlardan aldıkları başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını vb bilgileri içerir.
  Diploma Eki belgemi kaybettim, tekrar alabilir miyim?
 • Diploma Eki belgesi kayıp başvurusunda yapılması gereken işlemler
 • • Dilekçe - FR-1152- FR-1152-Kayıp Diploma Eki İçin Başvuru Dilekçe Formu.docx Kaybedilen Diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur. dilekce ornekleri icin tiklayiniz
 • • Diploma Eki kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.
 • • Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1013 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır.
 • Ayrıntılı bilgi icin tiklayiniz (Diploma teslimi-kaybı-diploma eki vs.) ----- Tablo 1 ıcın tiklayiniz
 • Üniversite tarafından Diploma Belgeme ASLI GİBİDİR yapılır mı?
 • Evet.
 • Mezun öğrencinin Diploma ve Diploma Eki belgelerine Aslı Gibidir onayının yapılması için belgelerin aslı ,kaç adet talep ediliyorsa fotokopileri (A4 boyutunda, siyah-beyaz) ve aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, belgelerin aslı ve fotokopileri ile www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu odadan aynı gün içinde Aslı Gibidir onayı alabilir.
 • Aslı Gibidir Onayı: 10 TL (Adet başına)
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
 • Üniversite tarafından Diploma Eki Belgeme ASLI GİBİDİR yapılır mı?
 • Evet.
 • Mezun öğrencinin Diploma ve Diploma Eki belgelerine Aslı Gibidir onayının yapılması için belgelerin aslı ,kaç adet talep ediliyorsa fotokopileri (A4 boyutunda, siyah-beyaz) ve aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, belgelerin aslı ve fotokopileri ile www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu odadan aynı gün içinde Aslı Gibidir onayı alabilir.
 • Aslı Gibidir Onayı: 10 TL (Adet başına)
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
 • Lisans programında kayıtlı öğrenciyim. Ancak lisansımı tamamlayamayacağım. Önlisans diploması alabilir miyim?
  Kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde, önlisans diploması verilir.
  Mezunlar transkript belgesini nereden alırlar?
  https://ebys.yildiz.edu.tr/OgrenciBelge/Index/ adresine giriş yaparak (istenilen kişisel bilgileri doldurmak suretiyle) “E-İmzalı” Not Durum Belgesine(Transkript) Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. İlgili modül yalnızca lisans mezunları için geçerlidir.
 • Önlisans veya lisansüstü programlarından mezun olanların belge talebi ile ilgili aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet sonrası verilen transkript belgesinin kaybı veya ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması için, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Öğrenim Belgesi (Transkript) :5 TL (Adet başına)
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
 • Mezunlar İngilizce transkript belgesi alabilirler mi?
  Üniversiteye giriş yılı 1991 ve sonrası mezunlarımız transkriptlerini Türkçe ve İngilizce alabilirler.
  Mezuniyet yazısı nereden alınır?
  e-Devlet'den karekodlu mezuniyet yazısı https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ya da
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yaparak ıslak imzalı mezuniyet yazısı alınır.
 • Mezuniyet yazısı Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere diplomalarının hazırlanma aşamasında (Diplomalarını alıncaya kadar geçen süre içerisinde) verilen ve mezun olduğunu gösterir en fazla 2 ay geçerliliği olan yazıdır.
 • Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten dilekçesini ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndererek belgeyi temin edebilir.
 • Haftaiçi mesai saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A1008 nolu odadan mezuniyet yazısını aynı gün içinde teslim edilir.
 • Mezuniyet yazısı, yurtiçi ve yurtdışına posta ile gönderilmez.
 • Mezuniyet durumum e-Devlet'te (YÖKSİS) görünmüyor, ne yapmalıyım?
  YÖKSİS Bilgi güncelleme talebi olan eski mezunlarımızın (USIS ve GSIS Otomasyon sistemine dahil olmayanlar) nüfus cüzdan fotokopisi ve varsa mezun oldukları programa ilişkin diploma fotokopisini Daire Başkanlığımıza e-posta (ytumezun@yildiz.edu.tr ) göndermeleri durumunda sistem üzerinde güncellemeleri yapılacaktır.
  Önceki Öğrenmenin Tanınması Nedir?
  Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların (Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması, İş yeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması, Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması) tanınması, kredilendirilmesi ve intibakının yapılmasına Önceki Öğrenmenin Tanınması denir.
  Önceki Öğrenmenin Tanınması Kapsamında başvuru yapmak istiyorum. Ne zaman ve nereye başvurmalıyım? Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
  Önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin başvuru ve değerlendirme işlemleri, YTÜ Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde yapılır. Başvurular, Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına; Enstitülerde ise Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Mevzuat/Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında 21 - Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönergeden ulaşılabilir.
  Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik) programlara yatay geçiş başvuru tarihleri ne zaman yapılır?
 • Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlara yapılacak başvurular için www.fbe.yildiz.edu.tr ,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü bağlı programlara yapılacak başvurular için www.sbe.yildiz.edu.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
 • Kredili Yurtlar Kurumu (KYK) Burs, kredi ve yurt işlemleri ne zaman yapılır?
  Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş nedeniyle kaydım silindiği için Kredili Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen bursum kesildi, ne yapmalıyım?
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacağınız yatay geçiş nedeniyle kaydınızın silindiğine dair belgenizi Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu'na iletebilirsiniz.
  Kredili Yurtlar Kurumu (KYK)'ndan alınan bursun öğrenim kredisine dönüşmesindeki başarı kriteri nedir?
  AGNO'nuzun 2.0 (İki) nin altına düşmesi durumunda, bursunuz öğrenim kredisine dönüşür.
  Üniversitenizin burs,yurt (barınma) imkanları bulunmakta mı dır?
  Öğrenciliğim sırasında ihtiyaç duyabileceğim birimlere nasıl ulaşabilirim?
  Dilekçe Örnekleri